1. SƠ LƯỢC KHOA TIM MẠCH.

 Khoa Tim mạch được thành lập từ năm 1975 điều trị về Tim mạch các quận 5, 2,  6, 4 và Nhà Bè

Các hoạt động tiêu biểu về chuyên môn.

 • Khoa lưu trị nội trú 70 giường trong đó có 1 phòng 6 giường theo dõi bệnh nặng .
 • Khoakhám ngoại trú trung bình khoảng 350 đến 400 bệnh nhân mỗi ngày.
 • Siêuâm toàn bệnh viện trung bình 40 bệnh/ ngày
 • Phòng điện tim đảm nhiệm đọc và đo cho toàn bệnh viện

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ :

TRƯỞNG KHOA : BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II NGUYỄN VĂN TẠO

Tổng số viên chức và người lao động tại khoa là 32 trong đó.

Phó khoa : không.

Điều dưỡng trưởng : Trần thanh Hùng

Tổng số

 • Bác sĩ : 11 ( 8 nam + 3 nữ )

BÁC SĨ CK2 BÙI THU THẢO

BÁC SĨ : NGUYỄN PHÚC QUANG ĐIỀN

BÁC SĨ : HUỲNH HỮU CHÁNH

BÁC SĨ : NGUYỄN BÌNH CHIÊU

BÁC SĨ : HỒ TRẦN THIÊN TRÚC

BÁC SĨ : HUỲNH THỊ THANH THẢO

BÁC SĨ : PHAN NGUYÊN ANH

BÁC SĨ : THÁI PHẠM VĂN MINH

BÁC SĨ : TRƯƠNG TẤN LÂM

 • Điều dưỡng : 18 ( 5 nam + 13 nữ )
 • Hộ lý : 03

3. CƠ SỞ VẬT CHẤT – TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT

 1. Siêu âm tim.
 2. Ecg gắng sức
 3. Holter Ecg
 4. Phòng đo điện tim cho toàn bệnh viện

4. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT CAO

Khoa điều trị nội khoa và liên kết bệnh viện Đại Học Y Dược can thiệp mạch vành và tạo nhịp sắp tới sẽ triển khai can thiệp mạch vành và tạo nhịp đang cử bác sĩ đi học.

5. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ :

 • Khám điều trị bệnh tim mạch nội và ngoại trú.
 • Điều trị  một số bệnh về khớp ( nội khoa )
 • Các hoạt động khác :

 Tham gia các phong trào đoàn thể hiến máu nhân đạo, thi cắm hoa , Nam nấu ăn ngày Quốc tế phụ nữ, và văn nghệ .

 • Công tác đào tạo:

 Cử một e kíp đi học can thiệp tim mạch và tạo nhịp.

  Đào tạo liên tục về siêu âm tim, điện tim.

 Đào tạo sau đại học cho các bác sĩ.

 • Công tác chỉ đạo tuyến :

   Bệnh viện Quận 4, 7,Nhà bè

 • Tham gia nghiên cứu:

Tham gia các đề tài và sáng kiến cấp bệnh viện.

 • Hợp tác quốc tế : không.
 • Hợp tác với các bệnh viện , trung tâm.

Bệnh viện Đại Học Y Dược,

Bệnh viện Quận 4,7 và Nhà Bè.

6. THÀNH TÍCH NỔI BẬT :

 • Danh hiệu : khoa xuất sắc ( đang đề nghị 2018 )
 • Bàng khen : khoa Tiên tiến 2018

7. THỜI GIAN PHỤC VỤ :

 • Nội trú : 24/24h

8. ĐỊA ĐIỂM :

 • Khu C,  tầng 1, Khoa tim Mạch , bệnh viện An Bình, Tp Hồ Chí Minh.