I. GIỚI THIỆU KHOA :

Khoa Dinh Dưỡng – Bệnh viện An Bình được thành lập  vào năm 2008.

Khoa gồm có: 2 bác sĩ, 1 điều dưỡng và 1 kỷ thuật viên thực phẩm.

Nhiệm vụ chính của khoa:

  • Cung cấp thức ăn dạng soup qua sonde cho BN nặng
  • Hội chẩn BN nặng.
  • Tư vấn dinh dưỡng

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ :

Tổng số viên chức và người lao động 04, trong đó:

  • Điều hành khoa:  01
  • Quản lý khoa: 01
  • Bác sĩ:  01
  • Kỹ thuật viên: 01

III.CƠ SỞ VẬT CHẤT- TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT

  • Bếp nấu ăn 1 chiều theo đúng qui định
  • Phòng tư vấn dinh dưỡng
  • Trang bị máy tính,bàn ghế

Công cụ khám : thước đo chiều cao, cân

IV.THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Tập thể lao động xuất sắc 2017

Tập thể lao động tiên tiến 2018

V.THỜI GIAN PHỤC VỤ

Phục vụ theo giờ hành chính

VI.ĐỊA ĐIỂM

Tầng 2 tại khoa Dinh dưỡng BV An Bình    Địa chỉ: 146 An Bình phường 7 quận 5 TP HCM