1- Địa chỉ: 146 An Bình, Phường 7, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2-  Điện thoại : 54052839 – 054

3- Email :

4-  Cơ cấu tổ chức:

    – Tổng số nhân sự : 08  

           – Trưởng phòng : Thạc sĩ Phạm Đào Nguyên Vũ

5- Chức năng, nhiệm vụ:

– Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện, trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

– Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước.

– Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.

– Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có quyết định bàn giao cho người trực tiếp bảo quản sử dụng theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện.

– Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế.

– Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

6- Các thành tích đạt được:

– Tập thể lao động tiên tiến năm 2017

– Tập thể lao động xuất sắc năm 2018

– Tham gia nấu ăn của Gian Hàng Xuân do Công đoàn Ngành tổ chức tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, ngày 25/01/2018 : đạt giải khuyến khích.