I.HÌNH ẢNH NHÂN SỰ TẬP THỂ KHOA

II.GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ KHOA

Khoa Kiễm soát nhiễm khuẩn được thành lập vào năm 2002. Khoa có chức năng nhiệm vụ xử lý dụng cụ y tế và xử lý các đồ vải phẫu thuật cũng như đồ vải bệnh nhân trong bệnh viện. Khoa thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn thông tư số 16/2018/TT- BYT ngày 20/07/2018 của Bộ y tế, và kế hoạch 2740/SYT-NVY ngày 03/06/2010 của SYT TP.HCM. Với đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, năng động, nhiệt tình đối với người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân tại Bệnh Viện An Bình TP.HCM, chúng tôi luôn mang đến sự phục vụ chu đáo nhất cho khách hàng.

III.CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ

– Quyền điều hành khoa: BS.CK1 Hà Thị Ái Mỹ – Nhân Sự: 12 (Sau đại học:02, ĐDTC:03, Y sĩ:01, Y công:06)

IV.CƠ SỞ VẬT CHẤT- TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT

Hiện nay, khoa Kiễm soát nhiễm khuẩn được trang bị các thiết bị phục vụ cho các khoa gồm có:
            – 04 máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao.
            – 01 máy rửa dụng cụ siêu âm.

            – 01 máy sấy khô nhiệt độ thấp.

V.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CÁC HOẠT ĐỘNG

a) Chức năng: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

b) Nhiệm vụ:

            – Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng..

            – Xây dựng quy trình xử lý y dụng cụ, xử lý chất thải cho các khoa lâm sàng.

            – Giám sát xử lý chất thải trong toàn bệnh viện.

            – Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế và đồ vải cho toàn bệnh viện và giao đến các khoa lâm sàng.

            – Giám sát môi trường bệnh viện sạch, đẹp.

            – Cùng với phòng vi sinh kiểm tra môi trường các khoa trọng điểm (Phòng mổ, Hồi sức, nhiễm trùng vết mổ,…).

            – Định kỳ kiểm tra vi sinh nước rửa tay phẫu thuật viên, nước thải, nước nhà ăn dinh dưỡng.

            – Khoa được trang bị đủ phương tiện, lập kế hoạch cung ứng đầy đủ dụng cụ và đồ vải cho phẫu thuật. Giữ gìn tài sản, dụng cụ, đồ vải hóa chất để hoàn thành nhiệm vụ.

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phân chia thành 03 tổ:

Tổ giám sát nhiễm khuẩn:

            Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện là một nhiệm vụ trọng tâm của khoa. Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các trường hợp có liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện, tham mưu cho hội đồng KSNK của bệnh viện để đưa ra những quy định, qui trình KSNK.

Tổ khử khuẩn, tiệt khuẩn

Tổ có nhiệm vụ xử lý, phân loại và khử khuẩn các dụng cụ phòng mỗ và các khoa.

Tổ có nhiệm vụ sắp xếp gòn gạc các loại phát cho các khoa sử dụng.

Tổ nhà giặt:

            Tổ nhà giặt có nhiệm vụ thu gom đồ vải dơ bẩn từ phòng mổ và các khoa lâm sàng về xử lý và giao cho công ty giặt ủi và cung cấp lại đồ vải sạch cho các khoa, để phục vụ các khoa.

VI. HƯỚNG PHÁT TRIỂN :

– Thành lập đơn vị tiệt khuẩn tập trung.

            – Được trang bị thêm các máy hấp dụng cụ.

            – Cung cấp tất cả các bộ dụng cụ chuẩn trong các qui trính chăm sóc.

            – Thực hiện nghiêm túc thông tư 16/2018 TT- BYT ngày 20/07/2018 của Bộ y tế.

            – Xây dựng các quy trình, bảng kiểm tra phục vụ cho công tác Kiễm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

            – Quản lý theo bộ, tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

VII.THÀNH TÍCH NỔI BẬT

– Tập thể lao động xuất sắc 2018

VIII.THỜI GIAN PHỤC VỤ

Từ thứ hai đến chủ nhật

IX.ĐỊA ĐIỂM

– Khu  – Tầng trệt – khoa Kiểm soát nhiệm khuẩn                         Bv.An bình 146 an bình P7 Q5