Quy định trong bệnh viện An Bình

Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiễm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong bệnh viện An Bình

Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiễm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong bệnh viện An Bình

Xem file đính kèm :